Suunnittelun syklisyys

Mauri Kantola & Jarmo Mäntyvaara, TuAMK Tämän blogikirjoituksen laatijat osallistuvat siis hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva ketterä ja muunneltava täydennyskoulutusmuoto energia-alan tarpeisiin. Näin muodostuvan mallin kehitystyön tavoitteena on parantaa korkeakoulujen kykyä palvella paremmin elinkeinoelämää lisäämällä työelämälähtöisten koulutuskokonaisuuksien tarjontavalmiutta. Heti hankkeen alkumetreiltä saakka olemme muun ohella alkaneet tiedostaa olevamme tekemisissä syklisen suunnitteluhaasteen kanssa. … More Suunnittelun syklisyys