UAE-Laatukorttien kehitystyön vaiheita

Irja Leppisaari ja Päivi Rajaorko

Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeen laatutiimi on työstänyt laatukortteja laadukkaiden MOOC –kurssien (Massive Open Online Courses) sisällöntuotannon varmistamiseksi. Tavoitteena on, että AgileAMK-mallilla tuotettujen MOOC-kurssien sisällöt ja toteutus tulevat olemaan teknisesti korkeatasoisia ja pedagogisesti nykyaikaisten opetusmenetelmien mukaisia. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää laatukriteeristöä, jolla varmistetaan tutkinnon osista räätälöityjen sekä uusien sisältöjen laatu MOOC-kursseissa. Laatukortit pilotoidaan hankkeen pilottikurssien tuotannossa. Laadunhallintaa pyritään tässä hankkeessa toteuttamaan MOOC -kurssien sisällöntuotannon lisäksi myös AgileAMK -mallissa, jota hankkeen aikana systemaattisesti arvioidaan tuotannon laatukriteerien pohjalta.

UAE-hankkeen laatutiimiin kuuluvat Irja Leppisaari (Centria), Päivi Aarreniemi-Jokipelto (Haaga-Helia), Päivi Rajaorko (Haaga-Helia), Pekka Tervonen (KAMK) ja Miia Törmänen (VirtuaaliAMK)sekä lisäksi Marja Keränen (VirtuaaliAMK) ja Teija Lehto (VirtuaaliAMK) jotka toimivat laatutiimissä syksyn 2015 ajan.

Tässä blogissa kuvataan, miten hankkeen laatukortit ovat syntyneet ja minkälaista työskentelyprosessia tämä on merkinnyt laadunhallintatiimissä syksyn 2015 aikana. Jokaisesta laatukortista tullaan tämän blogin jälkeen julkaisemaan oma blogi, jossa tarkemmin kuvataan ao. laatukorttia ja siihen sisältyviä laatukriteerejä.

Selvitystyö

Laatutiimi lähti selvitystyössään kartoittamaan olemassa olevia MOOCien laatukriteeristöjä tavoitteenaan lisätä ymmärrystään MOOCien laadun erityishaasteista.

Laatutiimi käynnisti työnsä tutustumalla eurooppalaisen MOOCien tunnuspiirteisiin ja kansainvälisiin MOOC-laatukriteeristöihin. Lisäksi selvitystyössä hyödynnettiin myös suomalaisia verkko-opetuksen laatukriteeristöjä. Kukin tiimin jäsen perehtyi sovittuun tausta-aineistoon. Tavoitteena oli selvittää, onko olemassa tähän hankkeeseen soveltuvaa MOOC-laatukriteeristöä tai mitä aineksia olemassa olevista kriteereistä voidaan hyödyntää ja soveltaa tässä hankkeessa. kriteeristön jatkokehittämisessä. Selvitystyössä nousivat merkittävimpään rooliin seuraavat laatukriteeristöt:

Laatukriteerit

Seuraavassa vaiheessa laatutiimin jäsenet kokosivat selvitystyönsä pohjalta oman ehdotuksensa UAE-hankkeen laatukriteereiksi. Pohdinnan kohteena olivat suomalaisessa kontekstissa osuvimmat laatukriteerit. Tehtäväksianto oli seuraava:

a. Kuvaa lyhyesti tarkastelemasi näkökulma / malli / laatukriteeristö.

b. Soveltuuko sellaisenaan? Pohdi tarkastelukohteesi soveltuvuutta UAE-hankkeen laadunhallintaan / MOOC-kurssien pedagogiseksi laatukriteeristöksi.

c. Mitä siitä voisi soveltaa? Nosta esiin keskeiset merkittävät tekijät, jotka tarkastelemasi näkökulma / malli / kriteeristö mielestäsi antaa meidän kehittämistyöhömme.

Laatutiimin jäsenten ehdotuksista syntyi laatukriteerien joukko. Ehdotuksia läpikäymällä ja yhdistämällä muodostettiin ensimmäisessä vaiheessa ns. laatukriteeriallas. Laatukriteerit päädyttiin ilmaisemaan suoraan arviointikysymyksen muodossa, jotta työkalu olisi mahdollisimman helppokäyttöinen.

Laatukortit

Kootuista laatukriteereistä päätettiin yhdistellä laatukortit, jotka muodostuivat seuraavista teemoista:

Seuraavassa vaiheessa havaittiin, että laatukorteissa on aika paljon kriteerejä/kysymyksiä ja eri laatukortit sisältävät jonkin verran päällekkäisiä kriteerejä. Laatutiimi päätti käydä ne tarkkaan läpi ja miettiä, mitä kriteerejä kuhunkin sijoitetaan. Laatukortteja pyrittiin vielä tiivistämään ja fokusoimaan niiden sisältöä. Arviointikysymyksiä muotoiltiin niin, että niiden avulla arvioidaan juuri ko. laatukorttiin (esim. sisältö) liittyviä asioita. Laatukortit tarkkaan läpikäymällä haluttiin laatukorttien päällekkäisyyttä karsia ja parantaa laadun arvioinnin ketteryyttä.

Laatukorteissa kuvataan mistä keskeisimmät laatutekijät rakentuvat. Kortteja voidaan käyttää check-listana MOOC-kurssien tuotannon määrittelyvaiheessa, suunnittelun apuvälineenä sekä suunnitelmien tai toteutusten arvioinnissa. Testausvaiheessa laatukortin arviointikysymysten avulla voidaan sekä itse- että vertaisarvioida opintokokonaisuuksien laatua eri tekijöiden näkökulmasta.

Tällä hetkellä mietimme laatutiimissä, missä muodossa laatukortit olisi tarkoituksenmukaista julkaista, että sisällöntuottajien olisi helppo niitä käyttää. Tavoite on saada ne sähköiseen muotoon.

Laatukorttien yhdistäminen AgileAMK-malliin

Laatukorttien yhdistäminen AgileAMK-malliin on ollut keskeisenä juonteena ja pohdinnan kohteena koko ajan laatutiimin työskentelyssä. Koska tavoitteena on ollut koota ja yhdistää laatukortteja AgileAMK-mallin eri vaiheisiin, on laatutiimi pitänyt AgileAMK -tiimin kanssa yhteisiä Adobe Connect -palavereja, joissa puolin ja toisin on kerrottu tiimin aikaansaannoksista sekä keskusteltu, miten laatukortit yhdistetään AgileAMK -malliin.

AgileAMK-mallin vaiheet ja laatukorttien sijoittumien vaiheisiin.
Kaaviossa nähdään missä vaiheissa mitäkin laatukorttia voidaan hyödyntää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen apuna.

Yhteistyö AgileAMK-tiimin kanssa on tiivistynyt prosessin edetessä ja tiimit ovat käyneet useita keskusteluja ketterän laadunvarmistuksen toteuttamiseksi ja parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Laatukorttien käyttöön perehdyttäminen

Sisällöntuottajat tullaan perehdyttämään laatukortteihin ja -kriteereihin. Perehdyttäminen toteutetaan videoitavana AC-seminaarina, jonka avulla syntyy videomuotoinen kooste laatukorteista. Laatukorttien laatukriteereitä avataan myös esimerkkien avulla. Perehdyttämistä tukee myös blogisarja laatukorteista. Laatutiimi tulee osallistumaan tarvittaessa sisällöntuottajien palavereihin.

Kirjallisuutta:

Rosewell, J. & Jansen, D. 2014. The OpenupEd quality label: Benchmarks for MOOCs. The International journal for Innovation and Quality in Learning, 88-100. Available: http://www.openuped.eu/images/docs/OpenupEd_Q-label_for_MOOCs_INNOQUAL-160-587-1-PB.pdf.

Herrington, J., Reeves, T. C. & Oliver, R. 2010. A guide to authentic learning. New York: Routledge.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s