Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen

Irja Leppisaari, yliopettaja, Centria amk UAE-hankkeen pedagogisesta laadunarvioinnista vastaava Irja Leppisaari on laatinut yhdessä Hanyang University:n  Prof. Yeonwook Im:n kanssa tutkimuspaperin eLearning Korea -konferenssiin (Soulissa 21.-23.9.2016). He käsittelevät esityksessään aihetta “Peer assessment practices in MOOCs: models for improving learning in higher education” MOOC-pedagogiikassa vertaisarvioinnin on havaittu olevan lupaava, oppijan sitoutumista ja oppimista edistävä menetelmä.  Vertaisarviointi nähdään keskeisenä osana … More Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen