Osaamista aurinkoenergiasta

Teksti: Sanna Sintonen, Tampereen ammattikorkeakoulu Osana AgileAMK-mallin mukaista avoimen verkkokoulutustarjonnan kehittämistä on kursseilla saavutetun osaamisen tunnustamiseksi otettu käyttöön osaamismerkit eli badget. Badget ovat suomessa vielä melko tuore tapa kertoa omasta osaamisesta, mutta tulevaisuudessa niillä on mahdollista jopa korvata perinteinen kurssitodistus digitaalisella merkillä. Badgen saaja voi jakaa sitä helposti edelleen eri yhteyksissä näyttääkseen osaamistaan. Osaamismerkit perustuvat Open Badges –konseptiin, mikä on Mozilla-säätiön vuodesta 2010 alkaen kehittämä standardi tunnistaa ja todentaa oppimista … More Osaamista aurinkoenergiasta