Osaamista aurinkoenergiasta

Teksti: Sanna Sintonen, Tampereen ammattikorkeakoulu Osana AgileAMK-mallin mukaista avoimen verkkokoulutustarjonnan kehittämistä on kursseilla saavutetun osaamisen tunnustamiseksi otettu käyttöön osaamismerkit eli badget. Badget ovat suomessa vielä melko tuore tapa kertoa omasta osaamisesta, mutta tulevaisuudessa niillä on mahdollista jopa korvata perinteinen kurssitodistus digitaalisella merkillä. Badgen saaja voi jakaa sitä helposti edelleen eri yhteyksissä näyttääkseen osaamistaan. Osaamismerkit perustuvat Open Badges –konseptiin, mikä on Mozilla-säätiön vuodesta 2010 alkaen kehittämä standardi tunnistaa ja todentaa oppimista … More Osaamista aurinkoenergiasta

Laatukorttiwebinaari 16.1.2018 klo 13-15

Laatukortit ketterien verkkokurssien tuottamisen tukena Haluatko varmistaa verkkokurssiesi laadun? Tervetuloa osallistumaan laatukorttikoulutukseen, jossa tutustut Uutta avointa energiaa (UAE) –hankkeessa määriteltyihin verkkokurssien laatukriteereihin ja opit hyödyntämään niitä. Koulutus on erityisesti suunnattu verkkokursseja oppilaitoksissa sekä yrityksissä suunnitteleville ja tuottaville henkilöille. Aika: ti 16.1.2018 klo 13-15. Ilmoittautumiset: 10.1.2018 mennessä osoitteessa: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/25376/lomake.html UAE-hankkeessa on työstetty neljä laatukorttia, joiden avulla MOOC-tyyppisten … More Laatukorttiwebinaari 16.1.2018 klo 13-15

AgileAMK-malli esillä EADTU:n konferenssissa

Teksti: Teija Lehto, Erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillis-pedagoginen TKI AgileAMK-malli esillä EADTU:n konferenssissa Ketterälle mallille käyttöä kansainvälisesti Lähtökohtaisesti Uutta avointa energiaa on kansallinen ESR-hanke, jonka kohdeyleisö on suomalaiset yritykset ja työelämä, suomeksi ja ruotsiksi. Koska AgileAMK-mallia oli jo hiottu pitkälle ja se tuntui toimivalta, päätettiin kuitenkin heittää malli kehiin kansainväliselle areenalle. Tarkoituksena oli saada laajempaa näkemystä ja … More AgileAMK-malli esillä EADTU:n konferenssissa

MOOC motivoi itseohjautuvaa

Teksti: Merja Drake, Yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu MOOC motivoi itseohjautuvaa Työnantajille koulutusmuoto tuntematon Mikä motivoi osallistumaan, millaiset oppimistehtävät, -menetelmät ja -materiaalit innostavat ja haastavat opiskelijoita ja millaisena koulutusmuotona MOOC ylipäätään nähdään? Näitä kysymyksiä selvitettiin Uutta Avointa Energiaa -hankkeen tutkimusryhmässä. Ensin halusimme kuitenkin tietää, kuinka moni opiskelija on käynyt koko kurssin läpi, siksi perehdyimme muun muassa Moodlen opiskeluanalytiikkaan. … More MOOC motivoi itseohjautuvaa

Laatukortit non stop –verkkokursseillani käytännössä

Teksti: Pekka Tervonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu Tämä kirjoitus tarkastelee Kestävät energiaratkaisut –hankkeessa toteutettuja laatukortteja omien kurssieni näkökulmasta. Laatukortteja on viisi pedagogiikka-, saavutettavuus-, käytettävyys- ja sisältölaatukortit. Minulla on noin 20 liike- ja kansantalouden non stop -verkkokurssia Kajaanin amkin opetustarjonnassa. Osa opintojaksoista on myös avoimen amk:n ja Turun kesäopetusportaalin tarjonnassa. Kursseille voi ilmoittautua milloin vain ja opiskelija saa suorituksen tehtyään … More Laatukortit non stop –verkkokursseillani käytännössä

Vertaisarviointi kiinnostaa

Teksti: Irja Leppisaari ja Päivi Rajaorko Kuvat: Miia Törmänen Uutta avointa energiaa -hankkeessa vertaisoppiminen ja -arviointi on yksi keskeinen verkko-opiskelun pedagoginen kehittämiskohde, joka nousee MOOCien (Massive Open Online Course) tarpeista. Laadukkaasti toteutetusta vertaisarvioinnista muodostuu opiskelijalle merkittävä oppimistilanne. Hankkeessa on meneillään Vertaisarviointikoulutus. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, vertaisarviointi-webinaarista ja jälkitehtävästä. Koko koulutuksen suorittaneille myönnetään osaamismerkki. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja … More Vertaisarviointi kiinnostaa

Tuotantotiimien kokemuksia AgileAMK-mallin toimivuudesta 2. sprintin jälkeen

Haastattelukysymykset: Merja Drake, Haaga-Helia amk Vastaajina: Kestävät energiaratkaisut -ja Lähes 0-energiarakentaminen -tuotantotiimit Blogiartikkelin koosti: Miia Törmänen, VirtuaaliAMK-verkosto/Tamk Kuvan muokkasi Miia Törmänen, alkuperäinen kuva pixabay.com CC0 Taustaa Toinen sprintti aloitettiin elokuussa 2016 ja osio valmistui lokakuussa, muutamia viikkoja alkuperäisestä aikataulusta myöhässä, alkuperäinen valmistumisaikataulu olisi ollut syyskuussa. Kestävät energiaratkaisut -tiimin sprintin aloituspalaveri pidettiin kuitenkin jo kesäkuussa ennen lomia, ja … More Tuotantotiimien kokemuksia AgileAMK-mallin toimivuudesta 2. sprintin jälkeen

Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen

Irja Leppisaari, yliopettaja, Centria amk UAE-hankkeen pedagogisesta laadunarvioinnista vastaava Irja Leppisaari on laatinut yhdessä Hanyang University:n  Prof. Yeonwook Im:n kanssa tutkimuspaperin eLearning Korea -konferenssiin (Soulissa 21.-23.9.2016). He käsittelevät esityksessään aihetta “Peer assessment practices in MOOCs: models for improving learning in higher education” MOOC-pedagogiikassa vertaisarvioinnin on havaittu olevan lupaava, oppijan sitoutumista ja oppimista edistävä menetelmä.  Vertaisarviointi nähdään keskeisenä osana … More Vertaisarviointimalleja verkko-opetukseen

AgileAMK-mallin toimivuus käytännössä 1. sprintin jälkeen

Haastattelu: Merja Drake, Haaga-Helia amk Vastaajina: Kestävät energiaratkaisut -ja Lähes 0-energiarakentaminen -tuotantotiimit Blogiartikkelin koosti: Miia Törmänen, VirtuaaliAMK-verkosto/Tamk Kuvat: Miia Törmänen Tähän artikkeliin on koostettu tuotantotiimien ajatuksia AgileAMK-mallin toimivuudesta ensimmäisin sprintin jälkeen. Kestävät energiaratkaisut tiimi toteutti sprintin aikana toukokuussa 2016 Aurinkoenergia-opintokokonaisuuteen , ”Yleistä aurinkoenergiasta” -osuuden. Lähes 0-energiarakentamisen tiimi toteutti Rakennusten energiatehokkuus-osuuden . AgileAMK-prosessiin kuuluu sprintin jälkitarkastelu palaveri (nk. retrospektiivi), … More AgileAMK-mallin toimivuus käytännössä 1. sprintin jälkeen

Verkko-oppimateriaalin CC-lisensointi ja olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen

Miia Törmänen, VirtuaaliAMK-verkosto Uutta avointa energiaa-hankkeen aikana tuotetut MOOCit ja niiden sisällöt lisensoidaan Creative Commons -lisensseillä CC BY ja CC BY-SA, jotka ovat ESR-hankkeissa hyväksyttäviä tekijänoikeuslisenssejä (Lähde: Avoimet sisällöt ESR-hankkeissa). Nämä CC-lisenssit antavat riittävät oikeudet aineiston jatkokäyttöön, eivätkä rajaa pois jatkokehitystä ja mm. kaupallista käyttöä. Haluamme, että julkisella rahalla tuotettu aineisto on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja … More Verkko-oppimateriaalin CC-lisensointi ja olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen