Kestävät energiaratkaisut- ja lähes 0-energia koulutuskyselyn tuloksia

Laitoimme viime viikolla kyselyä täydennyskoulutus verkko-kurssiemme sisältöihin liittyen, suurkiitos kaikille tähän mennessä vastanneille. Kysely löytyy siis osoitteesta: http://goo.gl/forms/2xwizcE0L8 mikäli vielä haluat osallistua. Laitan tähän hiukan väliaikatietoja saaduista vastauksista. Kestävät energiaratkaisut-täydennyskoulutuksen osalta tärkeänä nähtiin nyt ja tulevaisuudessa: hybridienergiajärjestelmien suunnittelu ja toteutus ilmanvaihto matalaenergiarakentaminen vesi-ilma lämpöpumppuratkaisut lämpökaivot aurinkoenergian edelleen käytön tehostaminen poistoilman lton käyttö käyttöveden valmistuksessa puurakentamisen … More Kestävät energiaratkaisut- ja lähes 0-energia koulutuskyselyn tuloksia

Vaikuta verkkokurssien sisältöön

Teija Lehto, VirtuaaliAMK-verkosto Hankkeessamme tuotetaan verkkokurssit: Kestävät energiaratkaisut Lähes nollaenergiarakentaminen Kursseja valmistellaan, ja voit vaikuttaa kurssien sisältöön vastaamalla lyhyeen ja yksinkertaiseen kyselyyn. Vastaamalla autat meitä tekemään upeat MOOC-tyyppiset verkkokurssit! Kursseille voi osallistua ilmaiseksi, ja mukaan otetaan kaikki! Osallistu kyselyyn viimeistään 10.4.2016

Kurssialustana Eliademy

Teija Lehto, VirtuaaliAMK-verkosto Uutta avointa energiaa -hankkeessa vertailtiin vaihtoehtoja MOOC-tyyppisten kurssien alustaksi. Prosessin päätteksi valituksi tuli Eliademy, ja uutta kurssitarjontanäkymää luodaan parhaillaan osoitteessa amk.eliademy.com. Alustalle on luotu jo tyhjät kurssipohjat hankkeessa tuotettaville MOOC-tyyppisille verkkokursseille: Kestävät energiaratkaisut / Hållbara energilösningar sekä Lähes 0-energiarakentaminen. Seuraavaksi alkaa perehtyminen alustan ominaisuuksiin ja välineisiin. Innokkaita VirtuaaliAMK-verkoston konkareita on myös lupautunut … More Kurssialustana Eliademy

Vesiputouksesta AgileAMK-mallin avulla ketteryyteen

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun eli VirtuaaliAMK-verkoston toiminta alkoi 2001 vuonna. Paljon on ehtinyt viidentoista vuoden kuluessa tapahtumaan. Moni silloin askarruttanut asia, mietityttää edelleen: Miten tuottaa tehokkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti koulutustarjontaa ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistuottamisena? VirtuaaliAMK-verkostossa on pitkään tehty hyvin monissa projekteissa ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Verkkomateriaaleja ja –kursseja on tuotettu tuotanto-renkaissa (-tiimeissä). VirtuaaliAMK-verkosto oli aikaansa edellä monessa asiassa. Palveluiden … More Vesiputouksesta AgileAMK-mallin avulla ketteryyteen

Työelämälähtöinen ammatillinen verkkokurssi

Pekka Tervonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu Kirjoitan mielipiteitäni työelämälähtöisestä ammatillisesta verkkokurssin suunnittelusta ja toteutuksesta. Mielipiteeni perustuvat kokemukseen verkkokurssien pyörittämisestä noin 15 vuoden ajalta. Pyrin vertaamaan käsityksiäni AgileAMK –mallin ja laatukriteereiden välillä siltä osin, kun huomaan siihen tarvetta. Ammatillisen verkkokurssin suunnittelu voi alkaa kahdella eri tavalla, kurssi on jo ammattikorkeakoulun valikoimassa (suunniteltu lähiopetukseen aikaisemmin) tai sitten työelämästä tulee … More Työelämälähtöinen ammatillinen verkkokurssi

Saavutettavien materiaalien toteutus ja testaus – Saavutettavuus osa 2

Miia Törmänen, VirtuaaliAMK-verkosto Edellisessä saavutettavuus-blogitekstissä, käsiteltiin miksi meidän ylipäätänsä tulisi tehdä saavutettavaa materiaalia ja verkkokursseja. Avasin siinä Saavutettavuus-laatukortin rakennetta ja miten laatukorttia käytetään AgileAMK-mallin eri vaiheissa. Tässä edetään hiukan syvemmälle käytännön asioihin miten saavutettavia verkkosisältöjä voidaan suunnitella ja millä tavalla saavutettavuuden arviointia voidaan tehdä. Lopuksi vielä pieni katsaus millaisiin suosituksiin ja standardeihin saavutettavuus-laatukortti pohjautuu. Sisältö: … More Saavutettavien materiaalien toteutus ja testaus – Saavutettavuus osa 2

Sisältö-laatukortilla varmistetaan MOOC-kurssien sisältöjen laatu

Päivi Rajaorko, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sisältö-laatukortissa määritellään Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeessa tuotettavien MOOC (Massive Open Online Courses) -kurssien sisältöjen laatukriteerit. Tavoitteena on, että kurssien sisällöt ovat pedagogisesti, teknisesti sekä käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan korkealaatuisia ja vastaavat työelämässä toimivien osallistujien tarpeita.  Sisällöillä tarkoitetaan MOOC-kurssien kaikenlaista oppimateriaalia, joka voi olla erimuotoisena kuten esimerkiksi tekstinä, videona, kuvana, äänitiedostona ja … More Sisältö-laatukortilla varmistetaan MOOC-kurssien sisältöjen laatu

Saavutettavuus MOOCien toteutuksessa

Miia Törmänen, VirtuaaliAMK-verkosto Saavutettavuus-laatukortti on yksi viidestä Uutta avointa energiaa-hankkeessa tuotetuista laatukortista. Saavutettavuus-laatukortin olennainen tavoite on se, että oppimateriaali ja oppimisympäristö ovat erilaisten ihmisten käytettävissä erilaissa käyttöympäristöissä. Saavutettavuutta pidetään usein samana asiana kuin esteettömyyttä. UAE-hankkeen laatukortteja suunnitellessa se nähdään kuitenkin hiukan laajempana käsitteenä. Wikipediassa (1) saavutettavuus kuvataan seuraavasti: ”Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta … More Saavutettavuus MOOCien toteutuksessa

MOOC-käytettävyys-laatukortti varmistamassa oppimista edistävän oppimiskokemuksen ja helppokäyttöisen oppimisympäristön

Päivi Aarreniemi-Jokipelto, Haaga-Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu Käytettävyyslaatukortilla pyritään varmistamaan oppimista edistävä oppimiskokemus helppokäyttöisessä MOOC-oppimisympäristössä. Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeessa on mallinnettu viisi laatukorttia, joiden avulla MOOC-kurssien korkea laatu pyritään varmistamaan. Tässä kirjoituksessa esittelen MOOC-käytettävyys-laatukortin sisältöä osana laadunvarmistusta. Käytettävyyslaatukorttia on tarkoitus käyttää oppimisalustaa valittaessa ja sisällöntuotantoprosessin aikana. Käytettävyydellä oppimisympäristön yhteydessä on yleensä ainakin kaksi eri merkitystä. Sillä … More MOOC-käytettävyys-laatukortti varmistamassa oppimista edistävän oppimiskokemuksen ja helppokäyttöisen oppimisympäristön