Hållbara energilösningar

Utbildningen Hållbara energilösningar handlar om initiativ som förknippas med koldioxidsnål ekonomi som produktion, distribution och användning av förnybar energi samt effektiv användning av energi- och materialresurser. Teman för webbkurser är solenergi, bioenergi, värmepumpsystem och vindkraft. Kursinnehållet skräddarsys utifrån den examensinriktade utbildningen vid yrkeshögskolorna LAMK, Centria, SAMK och Arcada.

Vem som helst intresserad av ämnesområdet kan delta i de öppna och kostnadsfria kurserna. Studier kan avläggas i valfri omfattning efter behov och intresse. Utbildningsmaterialet kan också användas som undervisningsmaterial på yrkeshögskolor.

MOOC-pilotprojektet Hållbara energilösningar genomförs under perioden 31.8.2015–31.7.2018. Projektet är en del av projekthelheten Uutta avointa energiaa finansierad av Europeiska socialfonden. Stöd för projektet har beviljats av Norra Österbottens NTM-central.

Kontaktuppgifter: Marko Kukka, Hållbara energilösningar -teamledare, Satakunnan ammattikorkeakoulu, marko.kukka@samk.fi

Anmäl dig till kompletteringsutbildningen Hållbara energilösningar.
Du får inloggningsuppgifter via e-post.

2016

  1. Allmänt om solenergi Linkki aukeaa uuteen ikkunaan
  2. Solelsystem
  3. Planering av solelsystem

2017

  1. Solvärmesystem
  2. Planering av solvärmesystem
  3. Värmepumpar
  4. Bioenergi

2018

  1. Vindenergi

 

Läs mera: Digma.fi Linkki aukeaa uuteen ikkunaan

 

Innehållen och tidtabellerna kan modifieras under projektet.