Lähes nollaenergiarakentaminen MOOC

Opintojakson tarkoituksena on päivittää rakennusalan ammattilaisen tiedot koskien lähiaikoina voimaan astuvia rakennusten energiankäyttövaatimuksia.

Opintojakso koostuu erityyppisistä moduuleista, joita voi valita oman kiinnostuksen ja tiedonjanon mukaan. Rakennuksen energiankäyttö käydään läpi kokonaisvaltaisesti. Kurssilla tutustutaan, miten rakennuksen energiankäyttöön voi vaikuttaa arkkitehtuurisin, rakenteellisin ja taloteknisin keinoin. Energiankäytön laskemista koskeviin tapoihin ja tarjolla oleviin ohjelmistoihin tutustutaan.

Elinkaariajattelu otetaan myös huomioon. Energiankäytön suuntaviivat luonnostellaan jo rakennusta suunniteltaessa, mutta lopputulokseen vaikuttaa yhtä lailla rakennuksen toteuttamisvaihe kuin sen käyttö ja ylläpitokin.

Kurssisisällöt räätälöidään Arcadan, Novian, Oamkin, Lamkin, Tamkin ja Samkin tutkinto-opetuksen pohjalta.  Kurssit rakennetaan VirtuaaliAMK-verkoston ylläpitämään Digma-ympäristöön.

Lisätietoja koulutuksesta
Vastuuopettaja: Eero Kulmala, Tampereen ammattikorkeakoulu, eero.kulmala@tamk.fi
Leif Östman, Novia, leif.ostman@novia.fi

Ilmoittaudu:  Kestävät energiaratkaisut -täydennyskoulutukseen.
Ilmoittautuminen on jatkuva ja ilmoittautuneille lähetetään kirjautumistiedot sähköpostiin.

MOOCin toteutusaikataulu
2016

 1. Rakennusten energiatehokkuus
 2. Energiatehokkuuslaskenta
  E-luku
  Energiakulutusarvio
  Taloudellisuus
 3. Energiatehokkuusvaatimukset
  Vaatimukset eri rakennustyypeille
  Muutokset eri vuosina
  Tausta, tavoitteet

2017

 1. Talotekniikka
  Ohjaus ja automaatio
  Sisäilmaolosuhteet
  Vesi- ja viemärijärjestelmät
  Sähköjärjestelmät
  Tehojen hallinta
  Rakennusten energian käyttö
 2. Arkkitehtuuri ja energiatehokkuus
  Kaupunkikuva
  Kaavamääräykset
  Rakennuksen sijoittelu
  Auringon hyödyntäminen
  Passiivinen aurinkosuojaus
  Energiatehokkaan talon arkkitehtuuriset periaatteet
 3. Energiatehokkaat rakenteet
  Rakenteiden tiiveys
  Rakennusfysikaaliset perusteet

2018

 1. Energiatehokkuudet toteuttaminen ja todentaminen
 2. Energiatehokkaan rakennuksen ylläpito
  Toimivuuden varmistaminen
  Määräaikaistarkastukset
  Käyttäjän ohjeistaminen
 3. Uusiutuvaenergia
  Kiinteistön oma energiantuotanto
  Lähellä tuotettu uusiutuva energia