Nära-nollenergibyggande

Utbildningens syfte är att uppdatera byggfackmäns kunskaper om energianvändning i byggnader.

I utbildningen fördjupar man sig i hur man kan påverka energianvändning med hjälp av arkitektoniska, konstruktiva och hustekniska lösningar. Dessutom bekantar man sig med olika energiberäkningar och till buds stående programvara. I utbildningen ingår också livscykeltänkande gällande energianvändning i byggnader och i deras underhåll. Innehållet i kursen byggs upp utgående från examensgivande utbildning vid TAMK, LAMK, OAMK, Novia, SAMK och Arcada.

Kurs är gratis och öppen för alla intresserade. Den kan avläggas i valfri omfattning och enligt vad man är intresserad av. Materialet ska också kunna användas i olika former i yrkeshögskolornas egen undervisning.

En MOOC-pilot för Nära-0-energibyggande testas under tiden 31.8.2015 – 31.7.2018 med finansiering från Europeiska socialfonden inom ramen för Ny öppen energi –projektet. NTM-centralen i Norra Österbotten har beviljat stöd för projektet.

Kontaktuppgifter:
Jarmo Lipsanen, Arcada, jarmo.lipsanen@arcada.fi
Leif Östman, Novia, leif.ostman@novia.fi
Ansvarig lärare: Eero Kulmala, Tampereen ammattikorkeakoulu
eero.kulmala@tamk.fi

Anmäl dig till Nära-0-energibyggandeskolning.
Inloggningsrättigheter sänds via e-post till dem som anmält sig till kursen.

2016

  1. Byggnaders energieffektivitet Linkki aukeaa uuteen ikkunaan 12.9.2016
  2. Energieffektivitetsberäkningar
  3. Energieffektivitetskrav

2017

  1. Husteknik
  2. Arkitektur och energieffektivitet
  3. Energieffektiva strukturer
  4. Implementering och verifikation av energieffektivitet

2018

  1. Underhåll av energieffektiva byggnader
  2. Förnybar energi

Läs mera: Digma.fi Linkki aukeaa uuteen ikkunaan

Innehållen och tidtabellerna kan modifieras under projektet.