Kestävät energiaratkaisut MOOC

Kestävät energiaratkaisut -täydennyskoulutuksella edistetään tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energiantuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Täydennyskoulutus toteutetaan MOOC-kursseina (Massive Open Online Course) 2016-2018. Avoimet verkkokurssit ovat suunnattu rakennus- ja energia-alan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Kurssin voi käydä kokonaan tai osittain tarpeen mukaan. Todistus kurssista annetaan pyydettäessa.  Pilotti-kurssit tuotetaan osana Uutta avointa energiaa-hanketta.

Verkkokurssin aihepiireiksi ovat valikoituneet aurinkoenergia, jonka laajuus n. 81 h eli vastaa 3 opintopistettä sekä bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima, joiden laajuus on noin 27h (1 op) per aihealue.

Kurssisisällöt räätälöidään Lamkin, Centrian, Samkin ja Arcadan tutkinto-opetuksen pohjalta. Kurssit rakennetaan VirtuaaliAMK-verkoston ylläpitämään Digma-ympäristöön.

 

Lisätietoja: Marko Kukka, marko.kukka (a) samk.fi

Ilmoittaudu:  Kestävät energiaratkaisut -täydennyskoulutukseen.
Ilmoittautuminen on jatkuva ja ilmoittautuneille lähetetään kirjautumistiedot sähköpostiin. 

 

MOOCin toteutusaikataulu
2016

 1. Yleistä aurinkoenergiasta
  • auringon säteily
  • passiivinen hyödyntäminen
  • aktiivinen hyödyntäminen
  • markkinat
  • toimintaperiaate
  • komponentit
  • kytkennät
  • mitoitus
 2. Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu
  • PV teknologia
  • ”aurinkosähköjärjestelmien komponentit”
  • suuntaus ja asemointi
  • mitoitus
  • takaisinmaksuaika
  • vaatimukset rakenteille
  • suunnittelu
  • lupaprosessit
  • varastointi

2017

  • ST teknologia
  • suuret keräinjärjestelmät
  • ”aurinkolämpöjärjestelmien komponentit”
  • suuntaus ja asemointi
  • yhdistäminen olemassa oleviin järjestelmiin
  • lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmitys
 1. Aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelu
  • mitoitus
  • takaisinmaksuaika
  • vaatimukset rakenteille
  • suunnittelu
  • lupaprosessit
  • varastointi
 2. Lämpöpumput
 3. Bioenergia

2018

 1. Tuulivoima