Laatukortit

Laatutiimi on  tuottanut Uutta avointa energiaa-hankkeessa neljä laatukorttia: pedagogiikka, käytettävyys, sisältö ja saavutettavuus. Laatukortit sisältävät kunkin kohdan laatukriteerit ja niihin liittyvät arviointikysymykset.

Tavoitteena on, että AgileAMK-mallilla tuotettujen MOOC-kurssien sisällöt ja toteutus tulevat olemaan teknisesti korkeatasoisia ja pedagogisesti nykyaikaisten opetusmenetelmien mukaisia.

Laatukortit ja niihin liittyvän koulutuksen on toteuttanut Uutta avointa energiaa-hankkeen laatutiimi: Irja Leppisaari (Centria AMK), Päivi Rajaorko (Haaga-helia AMK), Päivi Aarreniemi-jokipelto (Haaga-HeliaAMK) ja Miia Törmänen (Tamk).

 

LAATUKORTIT

MOOC-pedagogiikka laatukortti

Pedagogiikka

MOOC-pedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisten oppijakeskeisten pedagogisten ratkaisujen löytämistä ja toteuttamista, jotka tukevat oppijoiden aktiivista, autenttista ja yhteisöllistä  oppimista huomioiden samalla yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisen ja erilaisin intressein tulevien opiskelijoiden) mahdollisuudet.
Pedagogiikka-laatukortti (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

spacer

Tuotanto-laatukortti kuvake

Tuotanto

Tuotanto‐laatukortissa määritellään tuotettavien MOOC‐kurssien tuotantoon liittyvät laatukriteerit. Tavoite on, että kurssien tuotantoprosessia ohjaavat asetetut tavoitteet ja että tuotantoprosessi on hoidettu hallitusti, ketterästi ja tehokkaasti. Ketterän ohjelmistotuotannon tavoitteena on toimivan ohjelmiston tuottaminen, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.
Tuotanto-laatukortti (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Käytettävyyslaatukortin kuvakeKäytettävyys

Käytettävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, kuinka hyvin MOOC ‐oppimisalusta tukee sujuvaa ja helppoa opiskelua. Sisällöntuottajan käytettävyyskriteerien tavoitteena on sujuvan ja oppimista tukevan MOOC – opintokokonaisuuden rakentaminen.
Käytettävyys-laatukortti (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

spacer

SisältöSisältö-kuvake

Sisällöllä tarkoitetaan MOOC ‐kurssien sisältöä, joka voi olla eri muotoista, kuten teksti, kuva, grafiikka, äänitiedosto, videotallenne. Myös kurssien tehtävät ja muut aineistot/materiaalit ovat sisältöjä. Sisältö‐laatukortissa on määritelty ne sisällölliset kriteerit, jotka on asetettu hankkeen MOOC‐kursseille. Tavoite on, että sisältö on pedagogisesti ja teknisesti laadukasta sekä vastaa käyttäjien tarpeita
Sisältö-laatukortti (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

 spacer

Laatukortti_juliste_A3_2017LAATUJULISTE

Tulosta itsellesi muistintueksi laatukorttijuliste, johon on koostettu  kaikki laatukriteerit. Laatukriteerien alapuolella on qr-koodi joka toimii linkkinä varsinaisiin laatukortteihin ja arviointikysymyksiin. Laatujuliste (Pdf)