Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus projektin johtamisen tueksi. Sen keskeisenä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy projektin loppuraportin ja väliraportit. Ohjausryhmän jäsenillä on keskeinen tehtävä tiedottaa projektista ja sen tuloksista ja saattaa mahdolliset hyvät käytänteet laajempaan tietoisuuteen.

Ohjausryhmän kokouksissa käsiteltäviä hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ovat mm.: ​

 • Projektisuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne​
 • Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen​
 • Hankkeen toiminnan itsearviointi​
 • Hankkeen etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden esittäminen​
 • Hankkeen toteuttajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamiseksi ​
  (toteuttaja tekee varsinaisen muutosesityksen rahoittajalle)​
 • Seurantatiedot, osallistujapalautteet jne.​
 • Vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen​
 • Hyvien käytäntöjen levittäminen (valtavirtaistamisen suunnitelma ja sen toteutuminen) ​
 • Tiedottaminen (tiedotussuunnitelma ja sen toteutuminen)​
 • Väli- ja loppuraportit
Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja kokoukset pidetään verkkoneuvottelukokouksina (AC).